منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی

سلام دوستان این تاپیک رو ایجاد کردم برای معرفی منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی و مقایسه کتب موجود بازار دستیاری با توجه به تاریخ سال ۹۹

تازه وارد پرسیده در ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ در آزمون دستیاری.
ارسال دیدگاه

سلام

جدای از کتب و موسسات غیر مرجع ، منابع معرفی شده رسمی اینها هستند

آزمون دستیاری دندانپزشکی شامل ۲۵۰ سوال در ۱۰ رشته تخصصی مختلف می باشد. نحوه بودجه بندی سوالات نیز به این ترتیب است که ۳۰ سوال از درس پروتزهای دندانی ، ۲۰ سوال از هر یک از دروس آسیب شناسی دهان و فک و صورت ، پریودانتیکس ، ارتودانتیکس ، اندودانتیکس ، بیماری های دهان و فک و صورت ، دندانپزشکی ترمیمی ، جراحی دهان و فک و صورت ، رادیولوژی دهان و فک و صورت ، دندانپزشکی کودکان و زبان انگلیسی و در نهایت ۱۰ سوال از دروس دندانپزشکی جامعه نگر و و مواد دندانی مطرح می گردد.

آگاهی از مواد امتحانی و ضرایب هر یک از آن ها در رشته های تخصصی آزمون دستیاری دندانپزشکی می تواند داوطلبان را در مسیر برنامه ریزی برای مطالعه منابع و کسب آمادگی های لازم یاری نماید. ضرایب دروس امتحانی این آزمون در هر یک از رشته های تخصصی آن متفاوت بوده و به شرح زیر می باشند.


ضرایب مواد امتحانی آزمون دستیاری دندانپزشکی
رشته تخصصی


ضریب هر درس


رشته تخصصی


ضریب هر درس


آسیب شناسی دهان ، فک و صورت پروتزهای دندانی: ۱

آسیب شناسی دهان ، فک و صورت: ۳

ارتودانتیکس: ۱

اندودانتیکس: ۱

پریودانتیکس: ۱

بیماری های دهان ، فک و صورت: ۲

جراحی دهان ، فک و صورت: ۲

دندانپزشکی ترمیمی: ۱

دندانپزشکی کودکان: ۱

رادیولوژی دهان ، فک و صورت: ۲

دندانپزشکی جامعه نگر: ۱

مواد دندانی: ۱

زبان انگلیسی: ۲


پروتزهای دندانی پروتزهای دندانی: ۳

آسیب شناسی دهان ، فک و صورت: ۱

رتودانتیکس: ۱

اندودانتیکس: ۱

پریودانتیکس: ۲

بیماری های دهان ، فک و صورت: ۱

جراحی دهان ، فک و صورت: ۲

دندانپزشکی ترمیمی: ۲

دندانپزشکی کودکان: ۱

رادیولوژی دهان ، فک و صورت: ۱

دندانپزشکی جامعه نگر: ۱

مواد دندانی: ۲

زبان انگلیسی: ۲


آرتودانتیکس پروتزهای دندانی: ۱

آسیب شناسی دهان ، فک و صورت: ۱

ارتودانتیکس: ۳

اندودانتیکس: ۱

پریودانتیکس: ۱

بیماری های دهان ، فک و صورت: ۱

جراحی دهان ، فک و صورت: ۱

دندانپزشکی ترمیمی: ۱

دندانپزشکی کودکان: ۲

رادیولوژی دهان ، فک و صورت: ۲

دندانپزشکی جامعه نگر: ۱

مواد دندانی: ۱

زبان انگلیسی: ۲


اندودانتیکس پروتزهای دندانی: ۱

آسیب شناسی دهان ، فک و صورت: ۱

ارتودانتیکس: ۰/۵

اندودانتیکس: ۳

پریودانتیکس: ۲

بیماری های دهان ، فک و صورت: ۱

جراحی دهان ، فک و صورت: ۲

دندانپزشکی ترمیمی: ۲

دندانپزشکی کودکان: ۱

رادیولوژی دهان ، فک و صورت: ۲

دندانپزشکی جامعه نگر: ۱

مواد دندانی: ۱

زبان انگلیسی: ۲


پریودانتیکس پروتزهای دندانی: ۲

آسیب شناسی دهان ، فک و صورت: ۱

ارتودانتیکس: ۱

اندودانتیکس: ۲

پریودانتیکس: ۳

بیماری های دهان ، فک و صورت: ۲

جراحی دهان ، فک و صورت: ۲

دندانپزشکی ترمیمی: ۱

دندانپزشکی کودکان: ۱

رادیولوژی دهان ، فک و صورت: ۱

دندانپزشکی جامعه نگر: ۱

مواد دندانی: ۰/۵

زبان انگلیسی: ۲


بیماری های دهان ، فک و صورت پروتزهای دندانی: ۱

آسیب شناسی دهان ، فک و صورت: ۲

ارتودانتیکس: ۱

اندودانتیکس: ۱

پریودانتیکس: ۱/۵

بیماری های دهان ، فک و صورت: ۳

جراحی دهان ، فک و صورت: ۲

دندانپزشکی ترمیمی: ۱

دندانپزشکی کودکان: ۱

رادیولوژی دهان ، فک و صورت: ۲

دندانپزشکی جامعه نگر: ۱

مواد دندانی: ۰/۵

زبان انگلیسی: ۲


جراحی دهان ، فک و صورت پروتزهای دندانی: ۱

آسیب شناسی دهان ، فک و صورت: ۲

ارتودانتیکس: ۲

اندودانتیکس: ۱

پریودانتیکس: ۱

بیماری های دهان ، فک و صورت: ۱

جراحی دهان ، فک و صورت: ۳

دندانپزشکی ترمیمی: ۱

دندانپزشکی کودکان: ۱

رادیولوژی دهان ، فک و صورت: ۲

دندانپزشکی جامعه نگر: ۰/۵

مواد دندانی: ۰/۵

زبان انگلیسی: ۲


دندانپزشکی ترمیمی پروتزهای دندانی: ۲

آسیب شناسی دهان ، فک و صورت: ۱

ارتودانتیکس: ۱

اندودانتیکس: ۲

پریودانتیکس: ۲

بیماری های دهان ، فک و صورت: ۱

جراحی دهان ، فک و صورت: ۱

دندانپزشکی ترمیمی: ۳

دندانپزشکی کودکان: ۱

رادیولوژی دهان ، فک و صورت: ۱

دندانپزشکی جامعه نگر: ۲

مواد دندانی: ۲

زبان انگلیسی: ۲


دندانپزشکی کودکان پروتزهای دندانی: ۱

آسیب شناسی دهان ، فک و صورت: ۱

ارتودانتیکس: ۲

اندودانتیکس: ۲

پریودانتیکس: ۱

بیماری های دهان ، فک و صورت: ۱

جراحی دهان ، فک و صورت: ۱

دندانپزشکی ترمیمی: ۲

دندانپزشکی کودکان: ۳

رادیولوژی دهان ، فک و صورت: ۱

دندانپزشکی جامعه نگر: ۱

مواد دندانی: ۱

زبان انگلیسی: ۲

رادیولوژی دهان ، فک و صورت پروتزهای دندانی: ۱

آسیب شناسی دهان ، فک و صورت: ۲

ارتودانتیکس: ۱

اندودانتیکس: ۱

پریودانتیکس: ۲

بیماری های دهان ، فک و صورت: ۲

جراحی دهان ، فک و صورت: ۲

دندانپزشکی ترمیمی: ۱

دندانپزشکی کودکان: ۱

رادیولوژی دهان ، فک و صورت: ۳

دندانپزشکی جامعه نگر: ۰/۵

مواد دندانی: ۰/۵

زبان انگلیسی: ۲

 

 

منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی ۹۹

همزمان با آغاز ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی ۹۹ ، مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور لیست منابع آن را اعلام می کند تا داوطلبان بتوانند با مطالعه آن ها ، آمادگی لازم برای حضور در جلسه آزمون را کسب کنند. بنابراین برای آن که بتوانید عملکرد خوبی را از خود به نمایش گذاشته و حضور موفقی در عرصه رقابت داشته باشید ، آشنایی با منابع مربوطه و برنامه ریزی برای مطالعه آن ها ، امری ضروری به شمار می رود. منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی در هر یک از مواد امتحانی این آزمون به شرح زیر می باشند.

بیماری های دهان ، فک و صورت

 

  • کتاب Glick M. Burket’s Oral Medicine. 12th Ed. 2015 شامل فصل های ۴ ، ۵ ، ۶ و ۷ (قسمت بافت نرم از ابتدای فصل تا صفحه ۱۶۱) و فصل ۱۰ (به جز صفحات ۲۲۴ تا ۲۳۲)

 

  • کتاب ۲۰۱۱ .Falace DA , Little J. Dental Management in the Medically Compromised Patient. 12th Ed (شامل فصل های ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۱۲ ، ۱۴ ، ۱۶ ، ۱۷ و ۲۴ (فقط مباحث ملاحظات پزشکی)

 

 

دندانپزشکی کودکان

 

  • کتاب Nowak A. Pediatric Dentistry. 2019 (شامل فصل های ۳ ، ۱۲ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ ، ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۳۱ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۵ ، ۳۹ ، ۴۰)

 

 

پروتزهای دندانی

 

  • کتاب Schillingberg HT. Fundamental of Fixed Prosthodontics Dentistry. 4th Ed. 2012 (شامل تمامی فصل ها به جز فصول ۵ ، ۱۱ و ۱۲)

 

  • کتاب Carr AB. Mc Cracken’s Removable Partial Prosto.12th Ed. 2011 (تمامی فصل ها)

 

  • کتاب Zarb G , Hobkirk J. Prosthodontic Treatment for Edentulous Patients. 13th Ed. 2013 (شامل کلیه فصول به جز فصل های ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۱ و ۲۲)

 

 

جراحی دهان ، فک و صورت

 

  • کتاب Contemporary Oral and maxillofacial Surgery , 7th Ed , James Hupp. 2019

 

  • کتاب Hand book of Local anesthesia, 6th Ed, Stanley F Malamed. 2013

 

 

اندودانتیکس

 

  • کتاب Torabinejad M , Walton RE. Endodontics 5th Edition. Principles and Practice. Saunders. 2015 (تمامی فصل ها)

 

 

رادیولوژی دهان ، فک و صورت

 

  • White SC , Pharoah MJ. Oral Radiology , Principles and Interpretation. 2019 (شامل فصل های ۱ تا ۲۵)

 

 

ارتودانتیکس

 

  • کتاب Contemporary Orthodontics. William R. Proffit. 6th Ed. 2019 (شامل فصل های ۱ ، ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ و فصل ۲ (صفحات ۱۸ تا ۴۷) ، فصل ۸ (کل فصل به جز صفحات ۲۶۰ تا ۲۶۵) ، فصل ۹ (صفحات ۲۷۶ تا ۲۷۸ و ۲۸۸ تا ۲۹۱) ، فصل ۱۰ (صفحات ۳۱۰ تا ۳۱۵) ، فصل ۱۴ (کل فصل به جز صفحات ۴۶۲ تا ۴۶۵ و ۴۷۲ تا ۴۷۶) و فصل ۱۷ (صفحات ۵۷۹ تا ۵۸۹))

 

 

مواد دندانی

 

  • کتاب Introduction to dental materials , Richard Van Noort , 4th Ed. 2013 (شامل بخش ۳ و فصول ۴ ، ۵ ، ۶ و ۷)

 

  • کتاب Dental Materials: Foundations and Applications , Powers , John M. and Wataha John C. Eleventh Edition .2017 (تمامی فصل ها به استثنای فصل های ۱ ، ۶ ، ۱۰ ، ۱۲ و ۱۴)

 

 

سلامت دندان و دندانپزشکی اجتماعی

 

  • کتاب سلامت دندان و دندانپزشکی اجتماعی ، تالیف گروه مولفین ، جهاد دانشگاهی ، ۱۳۹۴ (شامل فصل های ۱ تا ۱۶)

 

 

پریودانتیکس

 

  • کتاب Carranza’s Clinical Periodontology. 2019 (شامل فصل های ۳ ، ۵ ، ۷ ، ۸ ، ۱۲ تا ۲۰ ، ۲۳ ، ۲۴ ، ۲۵ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۴۴ تا ۵۲ ، ۵۷ ، ۵۹ ، ۶۰ ، ۶۲ ، ۶۴ ، ۶۹ ، ۷۰ و ۷۲ (شامل قسمت های چاپ شده و آنلاین))

 

 

دندانپزشکی ترمیمی

 

  • کتاب Sakaguchi RL, Ferracane J, Powers JM. Craig’s Restorative Dental Materials.14th Ed. 2018 (شامل فصل های ۹ ، ۱۰ (فقط صفحات ۱۷۱ تا ۱۷۸) و ۱۳)

 

  • کتاب Andre Ritter. Sturdevant’s Art and Science of Operative Dentistry. 7th Ed. 2018 (شامل فصول ۱ (صفحات ۱ تا ۱۵ – اول اکلوژن) ، ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ و ۱۰)

 

 

آسیب شناسی دهان ، فک و صورت

 

  • کتاب Neville. Oral and Maxillofacial Pathology. 2016 (شامل تمامی فصل های کتاب به جز فصول ۴ ، ۸ ، ۱۸ و ۱۹)

 

 

زبان انگلیسی

 

  • سوالات این بخش در حد Upper Intermediate طراحی می شوند و سازمان سنجش پزشکی کتابی را برای این درس معرفی نکرده است.

 

کارشناس پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۰۴/۰۵.
ارسال دیدگاه

پاسخ شما

با ارسال پاسخ شما با تمامی سیاست حفظ حریم خصوصی و قوانین و مقررات موافقت میکنید