ضریب محرومیت مناطق طرح پزشکی

سلام

لطفا اگر اطلاعاتی در زمینه طرح نیروی انسانی و ضرایب مناطق  دارید به اشتراک بذارید ممنون میشم

تازه وارد پرسیده در ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ در طرح پزشکی.
ارسال دیدگاه
بهترین پاسخ

در لینک زیر می تونید ضرایب همه استان ها رو ببینید

ضرایب طرح پزشکی

تمام اطلاعات برای طرح پزشکی

كليه افرادی که از مراكز آموزش عالي گروه پزشكي در داخل يا خارج از كشور فارغ التحصيل شده يا مي شوند و خدمت آنان از سوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مورد نياز اعلام ميگردد، مكلفند حداكثر مدت ۲۴ ماه اول پس از فراغت از تحصيل خود را در داخل كشور ودر مناطق مورد نياز وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي وتشكيلات تابعه آن خدمت نمايند

مشمولان اين قانون مكلفند حداكثر يك ماه بعد از فراغت از تحصيل يا اعلام ارزشيابي مدرك تحصيلي خارج از كشور به منظور تعيين وضعيت از لحاظ شمول موضوع اين قانون خود را به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي معرفي نمايند

وزارت مذكور موظف است ظرف حداكثر ۲ ماه تعيين محل خدمت نموده و افراد مازاد بر نياز را با رعايت اولويت سهميه مناطق ۱ وآزاد معاف نمايد

كساني كه ظرف مدت مقرر خود را معرفي نمي نمايند و يا يك ماه پس از تعيين محل خدمت شروع بكار نكنند غايب محسوب و به تشخيص وزارت مذكور برابر مدت غيبت به خدمت آنان افزوده خواهد شد

  • ماده۵ قانون خدمت پزشکان ـ مشمولان اين قانون ماداميكه خدمات قانوني را شروع ننموده يا معافيت اخذ نكرده باشند، مجاز به دخالت در امور پزشكي نمي باشند
  • ماده۶ قانون خدمت پزشکان ـ تحويل مدرك تحصيلي وريز نمرات وصدور هرگونه تاييديه تحصيلي وگواهينامه براي مشمولانيكه خدمت موضوع اين قانون را انجام نداده يا معافيت دريافت ننموده باشند ممنوع است
  • تبصره ـ كسانيكه براي ادامه تحصيل با هزينه شخصي در دانشگاههاي معتبر مورد تاييد در خارج از كشور در رشته هاي مورد نياز كشور احتياج به مدارك تحصيلي داشته باشند، با سپردن تضمين كافي مبني بر انجام خدمات قانوني پس از فراغت از تحصيل مدارك تحصيلي وگواهي موقت طبابت دريافت خواهند داشت

ماده۹ قانون خدمت پزشکان ـ  فارغ التحصيلان خارج از كشور كه از مزاياي ارزي بهره مند نشده اند، از شمول اين قانون مستثني بوده و چنانچه از گروه داراي پروانه باشند طبق ضوابط ، پروانه دائم پزشكي دريافت خواهند نمود

ماده۱۱ قانون خدمت پزشکان ـ  مشمولان اين قانون از لحاظ حقوق ومزايا وامور رفاهي (مرخصيهاي استحقاقي، استعلاجي ، بدون حقوق ، پاداش ، كمكهاي غيرنقدي وبيمه عمر ، درمان وحادثه وساير مزايا ) تابع قوانين ومقررات استخدام كشوري وقانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مي باشد

پزشکان و دندانپزشکان متقاضی شروع طرح میبایست پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه محل تحصیل نسبت به ثبت نام در سایت http:// tarh.behdasht.gov.ir اقدام نمایند

ثبت نام متقاضیان در دو قالب اعزام مستقيم و اعزام ادواري صورت مي گيرد. در اعزام مستقيم امكان ثبت نام براي استان هايي كه مشخص شده نياز فوري به پزشك و دندانپزشك دارند فراهم است. اما در اعزام ادواري ثبت نام در دوره هاي مختلف صورت مي پذيرد و بر اساس فرم امتياز بندي متقاضيان بر اساس اولويت هاي مشخص شده خود در سطح كشور در تاريخ هاي مشخص شده تقسيم و توزيع خواهند شد.

ثبت نام در سامانه ثبت نام طرح

متقاضيان در صورت دارا بودن شرايط عمومي و شرايط اختصاصي اشاره شده بالا مي بايست به سامانه مراجعه و اقدام به ثبت نام نمايند .

متقاضي پس از تکميل کليه صفحات ثبت نام و بارگذاري مدارک مورد نياز ،بايد کد رهگيري دريافت نمايد .
در زير به شرايط بومي ، شرايط انتخاب محل خدمت و مدارک مورد نياز جهت ثبت نام در اين سايت اشاره شده است .

شرايط بومي شهرستان يا استان
• شهرستان يا استان محل تولد متقاضي يا همسروي با شهرستان يا استان محل مورد تقاضا يکي باشد.
• همسر و فرزندان کارمندان رسمي و پيماني دولت و نيروهاي مسلح (اعم از شاغل يا بازنشسته)که شهرستان يا استان محل خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان با شهرستان يا استان محل مورد تقاضا يکي باشد.
• متقاضي حداقل چهار(۴) سال از سنوات تحصيلي (ابتدائي،راهنمايي،دبيرستان يا دانشگاه ) را بصورت متوالي يا متناوب در شهرستان و يا استان محل مورد تقاضا طي کرده باشد.
• داوطلب يا پدر،مادريا همسر وي حداقل چهار(۴) سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان و يا استان محل مورد تقاضا را داشته باشد . (پرداخت حق بيمه به مدت تعيين شده صرفا توسط يکي از موارد مذکور قابل احتساب است.)

ثبت نام در مناطق مختلف براي رشته هاي اجباري صرفا با توجه به سهميه قبولي در کنکور سراسري ورودي دانشگاهها (منطقه يک ،دو ،سه) به شرح ذيل امکان پذير است:

• اگر سهميه قبولي متقاضي در کنکور منطقه ۱ باشد ،وي مي تواند در مناطق ۳،۲،۱ خدمت کند.

• اگر سهميه قبولي متقاضي در کنکور منطقه ۲ باشد ،وي مي تواند در مناطق ۲و۳ خدمت کند.

• اگر سهميه قبولي متقاضي در کنکور منطقه ۳ باشد ،وي مي تواند در منطقه ۳ خدمت کند.

ميزان طرح با توجه به ضريب منطقه مي تواند کاهش پيدا نمايد.سهميه و ضريب مناطق تحت پوشش دانشگاه ها به شرح ذيل باشد:
• ۲۴ ماه در منطقه چهار /پنجم به ۱۹ ماه و ۶ روز تقليل مي يابد.
• ۲۴ ماه در منطقه سه و نيم/پنجم به ۱۶ ماه و ۲۴ روز تقليل مي يابد.
• ۲۴ ماه در منطقه سه /پنجم به ۱۴ ماه و ۱۲ روز تقليل مي يابد.

انواع معافیت های موجود در قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

۱٫ ماده ۳ : انجام خدمات سربازی بعد از فراغت از تحصیل در رشته های گروه علوم پزشکی

۲٫ ماده ۲ : خانواده شهدا (فرزندان و همسران شهدا و مفقودین جنگ تحمیلی ، خواهر و برادر شهید ، آزادگان و همسران و فرزندان آزادگان ، جانبازان بالای ۲۵ درصد ،بانوانی که حضانت فرزند را دارا می باشند ،تک فرزند خانواده، فرزند جانباز ۵۰ درصد وبالاتر،همسر جانباز ۷۰درصد و بالاتر)

۳٫ ماده ۹ : فارغ التحصیلان خارج از کشور و یا انتقال از خارج از کشور ( ارز دولتی دریافت نکرده باشند و در صورت طی دوره تکمیلی در داخل کشور ،شهریه مربوطه را پرداخت نموده باشند)

۴٫ ماده ۱۲: فارغ التحصیلان بالای ۴۵ سال

۵٫ ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون در خصوص مشمولانی که مشکلات بیماری با تایید شورایعالی پزشکی وزارت متبوع دارند.

۶٫ ماده ۸ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی :انجام خدمات مربوط به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در سازمان پزشکی قانونی با اخذ تعهد محضری بیشتر از ۲۴ ماه خدمت (این افراد صرفا پس از سپری نمودن مدت تعهد مذکور معافیت ماده ۸ دریافت مینمایند).

۷٫ بانوان متاهل فارغ التحصیل قبل از ۱/۹/۸۰

۸٫ رزمندگانی که حداقل ۶ ماه خدمت داوطلبانه درجبهه دارند .

۹٫ استعدادهای درخشانی که شرایط ذیل را دارا باشند .

الف. برندگان مدال طلا کشوری از المپیادهای دانش آموزی

ب. ۱۰ نفر اول پذیرفته شده در کنکور سراسری علوم تجربی

ج. رتبه اول تا سوم آزمون جامع علوم پایه ،پیش کارورزی آزمون ورودی دستیاری تخصصی

۱۰٫ فارغ التحصیلان دکتری دندانپزشکی که کارمند رسمی دانشگاه ومقطع قبلی آنان بهداشتکار دهان و دندان باشد و تعهدات ۵ ساله مربوطه را انجام داده باشند.

۱۱٫ انجام خدمات برخی از فارغ التحصیلان درمقاطع قبلی ( با ارائه گواهی پایان طرح مقطع قبلی ،ازانجام خدمات در مقطع جدید معاف میگردند)

  • تاییدیه فراغت از تحصیل

 داوطلب بايستي ابـتدا با دانشگاه مـحل تحصيل تسـويه حساب نمايد. وي بايد حتماً از معاونت آموزشي دانشـگاه (اداره خدمات آموزشي) محل تحصيل خود اطمينان حاصل نمايد كه اطلاعات فارغ التحصيلي وي در سامانه آموزشي وزارت بهداشت (سما) درج شده است. در غير اينصورت امکان ثبت نام در اين سامانه و شروع طرح براي وي وجود ندارد.

توزیع پزشکان عمومی مشمول قانون توسط سامانه رشد به پنج طریق زیر انجام می پذیرد:

الف – اعزام مستقیم: دانشگاههایی در چند دوره پزشک به اندازه نیاز دانشگاه اعزام نشده، بنا بر تشخیص کمیسیون مشترک )معاونت های بهداشت و توسعه( تا تامین سقف مورد نیاز باز اعلام می گردد.

ب- اعزام ادواری: هر دو ماه یک بار از طریق ثبت نام مشمولین در نرم افزار رشد وارائه مدارک لازم وکسب امتیازات مربوطه توزیع صورت می گیرد.

ج- افرادی که کمتر از یکسال از خدمت طرح آنها باقی مانده است: پس از ثبت نام در سایت در قسمت مربوطه )متقاضیان دارای حداقل یکسال خدمت طرح ( و انتخاب دانشگاه مورد تقاضا، به محل خدمت معرفی می گردند.

د-ثبت نام طرح موقت(قبل از انجام خدمت سربازی ): برابر ابلاغیه شماره ٢۰۷/٢۷۵۰/د مورخ ۹۴/۱۰/٢۰ مشمولین خدمت وظیفه عمومی که دارای برگه آماده به خدمت می باشند، می توانند تا تاریخ اعزام به خدمت پس از ثبت نام در سامانه جامع طرح،توسط دانشگاههای علوم پزشکی)کلیه دانشگاههای علوم پزشکی به غیر از دانشگاههای ایران، تهران، شهید بهشتی، اصفهان، تبریز، مشهد، شیراز،گیلان، مازندران، بابل،البرز ساوه، قم( بکار گرفته شوند.

هـ -کمیسیون موارد خاص: افرادی که در دوره های ادواری ثبت نام کرده اند و یا مشغول به خدمت در دانشگاههای علوم پزشکی می باشند ولی به دلایلی امکان ادامه خدمت ندارند و متقاضی خدمت در سایر مراکز می باشند، پس از ثبت نام در سامانه جامع طرح و ارائه مدارک لازم )جهت اثبات ادعای مطرح شده (درخواست آنان جهت اخذ تصمیم در کمیسیون موارد خاص مطرح می گردد.

توجه: نتایج کمیسیون موارد خاص برای کلیه متقاضیان، دانشگاهها/دانشکده ها وسازمانهای وابسته لازم الاجراء می باشد

* برای اینکه ببینید کجاها نیاز به پزشک دارند میتونید با کارشناس طرح معاونت توسعه و نیروی انسانی یا معاونت بهداشت یا درمان و یا مسولین گسترش شبکه های بهداشت یا روسای مراکز بهداشت تماس بگیرید البته روی قولهایی که میدن ۱۰۰ درصد حساب نکنید

 شرايط توقف طرح و جابجايي در طرح

 براي توقف طرح نياز به نامه تسويه حساب از دانشگاه مبدأ وجود دارد بعد از اخذ نامه تسويه حساب ميتوان در سايت طرح براي محل جديد ثبت نام كرد

جابجايي در واحدهاي زير مجموعه يك دانشگاه علوم پزشكي با موافقت دانشگاه امكانپذير ميباشد

براي جابجايي بين دو دانشگاه در صورتیکه خدمات انجام شده شما کمتر از یکسال ( با محاسبه ضريب محروميت ) باشد می بایست از دانشگاه علوم پزشکی محل خدمت تسویه گرفته ودر ثبت نام اینترنتی برای انتخاب محل جدید در دوره بعدي تقسيم شرکت نمایید . اسکن نامه تسویه حساب در فرم ثبت نام الزامی می باشد.

در صورتي كه بيشتر از يكسال ( با احتساب ضريب محروميت بيشتر از نصف مدت طرح ) گذشته باشد با تسويه حساب از دانشگاه مبدأ امكان شروع به كار در دانشگاه مقصد بدون انتظار براي تقسيم و بعد از ثبت نام در سايت امكانپذير است .

 نکاتی در خصوص اضافه خدمت در دوره طرح

 اضافه خدمت موضوع ماده ۴ قانون بهینه سازی طرح خدمت پزشکان برای افرادی که به دلیل بیماری و یا معذوریت زایمان توقف خدمت نمایند، صرفا برابر مدتی که کمیسیون پزشکی دانشگاه تایید مینماید شامل فرد نمیگردد. بدیهی است این افراد چنانچه بعد از اتمام مرخصی تعیین شده، تا سه ماه جهت شروع مابقی خدمات ثبت نام ننمایند شامل اضافه خدمت می شوند.

افراد دارای کارت پایان خدمت نظام وظیفه که مانده خدمات قانون خدمت پزشکان آنها بیش از ۶ ماه میباشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ پایان خدمت درج شده در کارت، به منظور تعیین تکلیف در سامانه رشد ثبت نام ننمایند مشمول اضافه خدمت موضوع ماده ۴ قانون میگردند. ضمنا ملاک احتساب اضافه خدمت برای افرادی که پس از فراغت از تحصیل در حال اقدام جهت شروع خدمت نظام وظیفه می باشند، نیز بعد از روشن شدن وضعیت نظام وظیفه (دریافت کارت پایان خدمت و یا معافیت یا گواهی معافیت موقت) چنانچه مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان باشند، از تاریخ اتمام خدمت سربازی و یا تاریخ صدور گواهی موقت معافیت و یا تاریخ صدور کارت معافیت حسب مورد می باشد

 سوال : اگر كسي توي طرح چند روز غيبت كنه چي ميشه؟

پاسخ : روزهایی که غیبت غیرموجه داشتید به مدت طرحتون اضافه میشه و ضمن کسر حقوق ممکنه براتون تذکر شفاهی یا کتبی رد کنند و پس از ۳ بار تذکر کتبی پروندتون به تخلفات اداری ارجاع می شود
اگر هم تحت عنوان پزشک خانواده روستایی مشغول به کار باشید چنانچه در زمان بيتوته بدون اطلاع قبلي غيبت کنید، معادل دو برابر حق بيتوته همان شب از كارانتون كسر ميشود

 موضوع : انتقال در طرح

سوال :

براي بانواني كه متاهل هستند و محل زندگي انها بعد از ٥ ماه از طرح تغيير ميكند چه راهي براي ادامه طرح در شهر جديد هست؟

جواب :

چنانچه طرح رشته پزشکی خود را شروع کرده باشید ودرخواست  جابجایی داشته باشید در صورتیکه خدمات انجام شده شما کمتر از یکسال باشد میبایست از دانشگاه علوم پزشکی محل خدمت تسویه حساب گرفته ودر ثبت نام اینترنتی برای انتخاب محل جدید شرکت نمایید .لازم بذکر است اسکن نامه تسویه حساب در فرمی ثبت نامی الزامی میباشد.

کارشناس ارشد پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۰۴/۱۲.
ارسال دیدگاه

پاسخ شما

با ارسال پاسخ شما با تمامی سیاست حفظ حریم خصوصی و قوانین و مقررات موافقت میکنید