رتبه بندی برترین دانشکده های دندانپزشکی کشور

سلام

این پست رو ایجاد کردم برای معرفی و رتبه بندی برترین دانشکده های دندانپزشکی کشور چه از نظر انتخاب رتبه های برتر، اساتید،فضای آموزشی، امکانات و تجهیزات، سابقه و اعتبار داخلی و بین المللی و همچنن بحث چپ مقالات و پژوهش

تازه وارد پرسیده در ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ در دانشجویی دندانپزشکی.
  • نتیجه

پاسختان را انتخاب کنید - پایان در 2020/07/05

با ارسال، شما باید تمامی سیاست حفظ حریم خصوصی و قوانین و مقررات را بپذیرید

نتایج این نظرسنجی(اعتبار این نظرسنجی به پایان رسیده است)

105 رای
25% دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی
20% دانشکده دندانپزشکی تهران
16% سایر دانشکده ها (در پاسخها نام ببرید)
10% دانشکده دندانپزشکی شیراز
10% دانشکده دندانپزشکی آزاد تهران
8% دانشکده دندانپزشکی مشهد
5% دانشکده دندانپزشکی اصفهان
5% دانشکده دندانپزشکی آزاد خوراسگان
2% دانشکده دندانپزشکی تبریز
1% دانشکده دندانپزشکی آزاد شیراز

3 Comments

ارسال دیدگاه