RE: گرفتن وام توسط پزشک ، گرفتن وام با پروانه مطب

سلام

احتراما کسی از دوستان در سال جدید برای اخذ وام با اعتبار پزشکی به بانک خاصی مراجعه کردند که روند و شرایط و مشکلات رو از قبل بدونیم

dr_kalani تازه وارد پرسیده در ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ در بازارکار پزشکي.
ارسال دیدگاه
3 پاسخ ها
بهترین پاسخ

سلام

بانک ملت تسهیلات خوبی بر اساس معدل حساب میده، با شرایط زیر:

گروه هدف و سقف تسهیلات

گروه هدف: شامل کلیه اشخاص حقیقی فعال در بخش های پزشکی و رشته های مرتبط پزشکی و بخش غیرپزشکی مطابق جدول ذیل که به صورت مستقل فعالیت می نمایند یا از طریق انعقاد قرارداد با مراکز مرتبط پزشکی(مانند کلینیک ها، بیمارستان و …) مشغول به فعالیت می باشند.

سقف فردی و نوع  تسهیلات (سرمایه در گردش و سرمایه ثابت) به مشمولین طرح

بر اساس نوع تخصص مشمولین گروه هدف و همچنین نوع عقد مورد استفاده، میتوانند از مبلغ  ۲٫۰۰۰ میلیون ریال تا ۱۵٫۰۰۰ میلیون ریال از تسهیلات طرح حاضر بابت خرید مواد مصرفی، تجهیزات و علاوه بر آن خرید محل فعالیت ( خرید مطب پزشکان به‌عنوان مشتری  عادی ۱۱٫۰۰۰ میلیون ریال و به‌عنوان  مشتری مهان  ۱۴٫۵۰۰   میلیون ریال – برخی  رشته‌های منتخب پزشکی مانند  ۶٫۰۰۰ میلیون ریال – رشته‌های منتخب غیرپزشکی مانند مهندسین    ۳٫۰۰۰ میلیون ر یال)  و جعاله تعمیر مطب صرفاً گروه پزشکی تا سقف ۱٫۵۰۰ میلیون ریال استفاده نمایند .

تخصصهای مورد قبول در گروه هدف

بر اساس تقسیم‌بندی به  گروه پزشکی، مرتبط پزشکی ، غیرپزشکی عبارت‌اند از:
گروه پزشکی اعم از عمومی و متخصص و فوق تخصص (دندان‌پزشک – دامپزشک ‏-  پزشک – داروساز – روان‌پزشک – سایر تخصص‌ها)

 مجوزات شغلی

گروه هدف پزشکی و رشته های مرتبط
ردیف
گروه هدف
نوع مجوز فعالیت
۱
پزشک فوق تخصص

پروانه مطب یا مجوز فعالیت از سازمان نظام پزشکی ‏/ وزارت بهداشت ‏/ پروانه اشتغال به کار صادره از سوی سازمان نظام پزشکی بابت اشتغال در امر طبابت 

۲ پزشک متخصص
۳
دندانپزشک
۴ پزشکان دارای مجوز ارائه اعضای مصنوعی و وسایل کمکی و دارندگان کارگاه آناتومی و علوم تشریح
۵ دندانپزشک
۶ دامپزشک اعم از عمومی و متخصص مجوز فعالیت از سازمان نظام دامپزشکی
۷ دندان ساز فعال که مجوزهای لازم را از وزارت بهداشت جهت تاسیس لابراتوار دندانسازی  اخذ نموده اند . دارای مدرک دانشنامه کاردانی یا کارشناسی پروتز های دندانی‏-  دیپلم پروتز های دندانی‏-تکنسین تجربی لابراتواری دندان ‏‏-تبصره ۵ قانون تعیین وضع شغلی دندان سازان تجربی ‏‏-کمک تکنسین مشمول طرح ساماندهی سال ۱۳۵۴‏‏- مدرک پروتز دندان خارج از کشور که معادل یکی از مدارک دندانسازی داخل کشور ارزشیابی شده باشد .
۸
پزشک عمومی – روانپزشک – داروساز ‏- مامایی‏- اتاق عمل و هوشبری – کلیه رشته های روانشناسی و مشاوره
پروانه مطب یا مجوز فعالیت از سازمان نظام پزشکی ‏/ وزارت بهداشت و روانشناسان دارای مجوز از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره – سازمان بهزیستی
کارشناس ارشد پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۰۴/۱۷.
ارسال دیدگاه

پاسخ شما

با ارسال پاسخ شما با تمامی سیاست حفظ حریم خصوصی و قوانین و مقررات موافقت میکنید