RE: نحوه‌ی ارائه دانشگاه‌ها برای دوره‌ی فیزیوپاتولوژی متفاوته؟

نحوه‌ی ارائه دانشگاه‌ها برای دوره‌ی فیزیوپاتولوژی تو دانشگاهای مختلف چه فرقی داره؟

کسی اطلاع داره مثلا تهران با شیراز و اصفهان یکیه؟

مرتضی علی نژاد تازه وارد پرسیده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ در دانشجویی پزشکی.
ارسال دیدگاه
2 پاسخ ها
بهترین پاسخ

تو دانشگاه‌های مختلف کشور، این دوره متفاوته شدید. اما، نقطه‌ی مشترک بین همه‌ی آن‌ها – که به نظرم نقطه ضعف سیستم آموزشی این دوره هست – آموزش و هجوم حجم وحشتناکی از اطلاعات به مغز  در یک زمان خیلی کمه. سه تا شش-هفت روز کلاس؛ چند روز فرجه‌؛ بعد امتحان و سریع میرن سراغ بعدی.

کارشناس پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۰.
ارسال دیدگاه

پاسخ شما

با ارسال پاسخ شما با تمامی سیاست حفظ حریم خصوصی و قوانین و مقررات موافقت میکنید