RE: رضایت شوهر برای آزمون دستیاری دندانپزشکی الزامی شده؟

دوستان درسته که اجازه شوهر برای آزمون دستیاری دندانپزشکی الزامی شده؟

ارسال دیدگاه
2 پاسخ ها

این موضوع اتفاق جدیدی نیست و وزارت بهداشت هیچ مصوبه یا تصمیمی طی سال‌های اخیر درخصوص شرط رضایت همسر برای شرکت در آزمون دستیاری اعلام نکرده . در واقع این یک خبر جعلی فک کنم

تازه وارد پاسخ داده شده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۰.
ارسال دیدگاه

پاسخ شما

با ارسال پاسخ شما با تمامی سیاست حفظ حریم خصوصی و قوانین و مقررات موافقت میکنید